USD
EURO
ALTIN

Taşıma firmalarından açıklama

Bozova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde taşıma ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerince yapılan incelemeler neticesinde Bozova ilçesinde 3 taşıma firmasına ceza ve ihalelerden men cezası haberi üzerine firmalar tarafından açıklama yapıldı. Mevcut dosyada her ne kadar isimlerimiz geçse de halen kesinleşmemiş hukuki yolu açık olan ve adımız geçen firmalar olarak Şanlıurfa merkezdeki bir yerel […]

Taşıma firmalarından açıklama
Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

 • Bozova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde taşıma ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerince yapılan incelemeler neticesinde Bozova ilçesinde 3 taşıma firmasına ceza ve ihalelerden men cezası haberi üzerine firmalar tarafından açıklama yapıldı.
 • Mevcut dosyada her ne kadar isimlerimiz geçse de halen kesinleşmemiş hukuki yolu açık olan ve adımız geçen firmalar olarak Şanlıurfa merkezdeki bir yerel gazete dosya ile ilgili yapılan haber bizlerin de içinde bulunduğumuz dosyanın tamamının yayımlanmadığı, zaten müfettişlerinde geçen yıl usulsüz imzalanan sözleşme için firmaların şikayet ettiği ve bu yüzden bu durumu bilen komisyon önceki yılları ihbar ederek müfettişleri istemişlerdir. .
 • Oysa ki yapılan taşıma ihaleleri ile ilgili taşıma firmaları olarak ihalenin yapıldığı ve hak ediş olarak bugüne kadar 2.226,600 (İki Milyon ikiyüzyermi altıbin altıyüz)TL’den 1771,658 (bir milyonyediyüzyetmişbinaltıyüzellisekiz)TL hak edişimizi aldığımız geri kalan 454,942 (Dörtyüzellidörtbindokuzyüzkırkiki)Tl’lik ödeneğimizin ödenmediğini de belirtmek isteriz.
 • Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerince hazırlanan dosyanın Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere İl Milli Eğitim müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ulaşmış bulunmaktadır. Halu hazırdaki dosyanın kesinleşmemiş olması ve bu dosyanın içeriği nasıl olurda basına ulaştırıldığını da ayrıca merak ediyoruz.
 • Hukuki olarak itiraz hakkımız olmasına rağmen ve bakanlıkça ihalelerde men edildiğimiz yazısı ortada yok iken, mevcut firmalar olarak Türkiye genelinde ihalelere katılmama gibi ibarelerde kullanılmıştır.
 • İhalelere katılmama ve cezai işlem olarak firmalarımızın ceza aldığı ve ihalelerde men edildiği de doğru değildir. Mevcut şartlara bakılacak olunursa halen firmalarımız aktif ve ihalelere girme yetkisi de bulunmaktadır. Olası bir cezanın bize verilmesi doğruluğu olsa dahi bu sürecin hukuki olarak taraflarımızca yapacağımız müracaatlar neticesinde de sonuçlanacağını belirtmek isteriz.
 • Mevcut dosya içerisinde ihalenin yapıldığı dönemdeki komisyonda yer alan ve 657’ye tabi olan devlet memurlarının bizimle ilgisi bulunmamaktadır. İhale komisyonunca belirlenen kriterler ihale şartnamesine uygun bir şekilde bizlerde ihaleye girdik.
 • Oysaki komisyon tarafından belirtilen şartlar ve 4734 sayılı ihale yasasına göre belirlenen şartlar dışına çıkmayarak bizlerde evraklarımızı eksiksiz bir şekilde komisyona sunduk. Belirtilen kriterler dışında da bizden istenilen hiçbir evrak veya belge bulunmamaktadır.
 • Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan şartlar ve ihale dokümanlarının ihaleye giren tüm firmalara eşit bir şekilde verilmesi gerekirken, neden sadece bizlere uygulanmak istenilmiştir.
 • sözleşme öncesi İstenilen evraklar eksiksiz olarak tamamını idareye sunduk.eksik olan evraklarımız olsaydı. İdare Bizlerle sözleşme imzalanmayacaktı.
 • Şu bir gerçek ki adımızın da içinde bulunduğu dosyada başta puantaj olmak üzere şoför bilgilerin araç bilgileri de eksiksiz olarak ihale komisyonuna teslim edilmiştir. Yılların tecrübesine dayanılarak başta Bozova ilçesi olmak üzere Türkiye’nin bir çok yerinde taşıma ihalelerine giren firmalarız.
 • Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen müfettişlere firmalar olarak ayrıca yasal haklarımız açık olmak üzere siyasi baskı altında kalarak rapor hazırlandığını düşünüyoruz. Türkiye’nin hiçbir yerinde olmayan cezalar firmalarımıza verilmiştir. Raporları hazırlayan müfettişlerin kesinlikle taraflı olduğunu düşündüğümüzden ötürü ayrıca bakanlık teftiş kurulundan müfettiş talep edeceğimizi belirtmek isteriz.
 • Masumiyet karinesi uyarınca, bir kimsenin suçlu olarak nitelendirilebilmesi ve hakkında yaptırım uygulanabilmesi için ,Kim veya kimselerin kesin hükümle mahkûm olmasına bağlıdır.Henüz hakkında dava açılmadan basın yoluyla,Halkın ve resmi makamlar önünde Bir suç ile itham edilip rencide edinilen herkes, suçluluğu yasal olarak sabit oluncaya kadar masum sayılır.

FACEBOOK YORUMLARI