USD
EURO
ALTIN

SGK, KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELE EDİYOR

Şanlıurfa Sosyal Güvenlik İl Müdürü İsmail ÜNLÜ, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun kayıt dışı istihdamla mücadele politikası kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetleri anlattı.Ünlü yaptığı yazılı açıklamada “Kayıt dışı istihdamın azaltılması amacıyla çalışanların ve işverenlerin sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini bilmeleri önem arz etmektedir. Bu nedenle Sosyal Güvenlik Kurumu olarak rehberlik faaliyetlerini ön planda tutarak, kayıtlı istihdamı teşvik […]

SGK, KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELE EDİYOR
Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

Şanlıurfa Sosyal Güvenlik İl Müdürü İsmail ÜNLÜ, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun kayıt dışı istihdamla mücadele politikası kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetleri anlattı.Ünlü yaptığı yazılı açıklamada “Kayıt dışı istihdamın azaltılması amacıyla çalışanların ve işverenlerin sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini bilmeleri önem arz etmektedir. Bu nedenle Sosyal Güvenlik Kurumu olarak rehberlik faaliyetlerini ön planda tutarak, kayıtlı istihdamı teşvik etmeye çalışmaktayız. Bu faaliyetlerde ki amacımız, işverenleri ve çalışanları sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili hakları ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirerek, karşılaşılan sorunları en aza indirmeye çalışmaktır.Bilgilendirici faaliyetler yanında kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında, Kurumumuz tarafından işverenlerimizi kayıtlı istihdama teşvik edecek 17 ayrı prim teşviki sağlanmaktadır. Sağlanan bu teşviklerin kapsamı çok geniş olmakla birlikte, bunlardır bazılarından bahsetmek isterim. Örneğin, 3294 sayılı Kanun uyarınca sosyal yardım alan kişilerin çalıştırılması halinde verilen prim teşviki sayesinde işe giriş tarihinden itibaren 1 yıl süreyle ödenecek sigorta priminin işveren hissesinin tamamı Bakanlığımız tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca burada önemli bir husus daha bulunuyor. Sosyal yardım alan kişilerin sigortalı olarak çalışmaya başlaması halinde işverenlerimize yönelik verilen prim teşvikinin yanında, bu kişilerin hane içindeki kişi başına düşen gelirinin net asgari ücretin 1/3’ünden az olması halinde birçok sosyal yardım programından (Gıda Yardımı, Eğitim ve Giyim Yardımı ile Çoklu Doğum Yardımı vb.) yararlanmaya devam edebilmektedirler.Yine ilave istihdam teşviki denilen 7103 sayılı teşvik sayesinde bir önceki yılda çalıştırılan çalışan sayısı ortalamasına ilave olarak işe alının her çalışan adına ödenecek sigorta priminin bazı şartlarla belirlenecek süre boyunca tamamı Hazinece karşılanmaktadır.Kurumumuzca kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlerde ki asıl amaç, kayıt dışı istihdam olgusunun tüm kesimler için yarattığı olumsuzlukları en aza indirmektir. Kayıt dışı istihdam çalışanların geleceğini ipotek altına alması anlamına gelirken, işverenler açısından haksız rekabete yol açan, devlet açısından ise sosyal güvenlik sistemine zarar veren bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır.” dedi.(Haber MERKEZİ)

FACEBOOK YORUMLARI