USD
EURO
ALTIN

Memur-Sen Şanlıurfa İl Başkanı İbrahim Coşkun ‘Sözleşmeli İstihdam Anayasal İlkelere Ters Düşüyor……

Memur-Sen’in Kamuoyu ile paylaşılan raporunda; istisnai işlevinden sapan sözleşmeli personel istihdamının artmasıyla doğru orantılı olarak yeni sorunların ortaya çıktığı ve mevcut sorunların da giderek büyüdüğünün altı çizin Şanlıurfa Memur-Sen İl Başkanı İbrahim Coşkun, “Sözleşmeli personelin mali, özlük ve sosyal hakları bakımından ikincil bir personel statüsü oluşturduğu, bir ayrımcılığa neden olduğu, statü hukukuna dayalı kamu görevlisi […]

Memur-Sen Şanlıurfa İl Başkanı İbrahim Coşkun ‘Sözleşmeli İstihdam Anayasal İlkelere Ters Düşüyor……
Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

Memur-Sen’in Kamuoyu ile paylaşılan raporunda; istisnai işlevinden sapan sözleşmeli personel istihdamının artmasıyla doğru orantılı olarak yeni sorunların ortaya çıktığı ve mevcut sorunların da giderek büyüdüğünün altı çizin Şanlıurfa Memur-Sen İl Başkanı İbrahim Coşkun, “Sözleşmeli personelin mali, özlük ve sosyal hakları bakımından ikincil bir personel statüsü oluşturduğu, bir ayrımcılığa neden olduğu, statü hukukuna dayalı kamu görevlisi sisteminde büyük delikler açtığı, bu durumun statü hukukuna ve statü hukukunun dayandığı anayasal ilkelere ters düştüğü ortadadır. Bu durum çalışma barışını da, verimliliği de olumsuz etkilemekte, toplumsal planda memurluğun itibarını zedelemektedir. Türkiye, anayasayla ailenin korunmasını devletin sorumluluğu olarak düzenleyen; sözleşmeli personel istihdamıyla da aileye zarar verilmesini önemsemeyen iki farklı devlet görseli üretmektedir. Bu büyük ve gereksiz çelişkinin görülmesi ve giderilmesi için konu ciddiyetle değerlendirilmelidir.Sözleşmeli personelin %85,1’inin sözleşmeli olmaları nedeniyle çalışma ve aile hayatı konusunda geleceğe yönelik planlama yapamadığının ifade edildiği raporda, “Güvencesizlik kamu görevlisini belirsizlik ve geleceksizlik anaforuna itmektedir. Geleceğini planlama ve kurgulama imkânı elinden alınan vizyonu köreltilmiş kamu görevlisi kitlesi güçlü ve büyük Türkiye vizyonuna yakışmamaktadır. Sözleşmelilerin %65,8’i görev aldıkları kurum/kuruluş mevzuatına/uygulamalarına göre yöneticilik göreviyle ilişkilendirilme haklarının olmadığını beyan etmiştir. Sözleşmeli personelin görevde yükselme sınavına girememesi, aynı işi yapan kadrolu kamu personeliyle arasına aşılmaz bir duvar örmektedir” şeklinde görüş belirtilmiştir.

sorunlara ilişkin çözüm önerilerimiz;

 1. Sözleşmeli Personelin sorunlarının çözümü konusunda en etkili, kolay, kalıcı yöntem; temel model olarak kadrolu istihdamın esas alınması, sözleşmeli istihdamın istisnai özelliğine sadık kalınması
 2. Kamuda personel rejimi 4/A ve 4/D olmak üzere 2 statü şeklinde sınırlandırılmalıdır.
 3. Bütün sözleşmeli personel ivedilikle kadroya geçirilmelidir.
 4. Kadroya geçiş düzenlemesi yapılana kadar sözleşmeli personelle kadrolu personel arasındaki bütün özlük, mali, sosyal haklar bağlamındaki eşitsizlikler giderilmelidir. Bu kapsamda;
 5. Sözleşmeli personel liyakat ve kariyer sistemine dahil edilmelidir. Bu çerçevede; görevde yükselme ve unvan değişikliği hakkı önündeki engel kaldırılmalı,
 6. Normal tayin hakkı olmayan sözleşmeli personele mazerete ve isteğe bağlı yer değişikliği hakkı tanınmalıdır.
 7. Terfi, nakil, izin hakları, iş sonu tazminatı ve disiplin cezaları gözden geçirilmeli, aynı Kanun ya da KHK’ya tabi olup aynı işi farklı kurumlarda yapanların ücretleri birbirlerine eşitlenmeli
 8. Sözleşmeli personelin kadrolu personelin yararlandığı tazminatlardan (arazi, sosyal denge, iş sonu vb.) ve ek ödemelerden yararlanması sağlanmalıdır.
 9. Sözleşmeli personelin unvan değişikliğinden kaynaklanan mesleki kıdemin sıfırlanması sorunu çözülmeli, bu konuda kaybedilmiş haklar geriye dönük olarak iade edilmelidir.
 10. 4/B statüsüne geçirilen 4/C personeli ile 4/B’li personel arasındaki mali, sosyal ve özlük haklarda bütün eşitsizlikler giderilmelidir.
 11. İstifa eden sözleşmeli personele dönüş hakkı verilmelidir.
 12. Sözleşmeli personelin ücretlerinin vergi dilimleri, yeniden düzenlenmelidir’ dedi.(Haber MERKEZİ)

 

FACEBOOK YORUMLARI